صفحه اصلی > اخبار > محتوای
محموله جدید از آلومینیوم کامپوزیت پانل
- Jul 12, 2018 -

Maikin آلومینیوم کامپوزیت پانل از هسته لانه زنبوری از کم تراکم آلومینیوم، متصل به دو ورق سیمانی با استفاده از فرایند پیچیده پیوند مربوط به عوامل شیمیایی و دمای بالا تشکیل شده است. سطح ورقه فیبر سیمان موجود پوشش داده شده است.


Honeycomb Composite Panels For Sale4.jpg


Manikin تامین سفارشی claddings و هسته های لانه زنبوری را فراهم می کند. پانل استاندارد آلومینیوم سهام اغلب توسط صنعت معماری مورد استفاده است. با استاندارد سایز 1200 * 2400 میلی متر و ضخامت خواهید ما بسته پانل با زیست EPE گوشه گوشه کاغذ و پالت های فلزی.


New Shipment of Aluminum Composite Panels2.jpg


ما ارائه پانل های سفارشی برای برنامه های کاربردی معماری است که شرایط خاص، مانند بزرگتر 1200 * 3000 ميلي متر.


New Shipment of Aluminum Composite Panels3.jpg